Subscribe to Newsletter

Impactmeting & waardecreatie

HomeImpactmeting & waardecreatie

Hoe creëert uw bedrijf waarde? Sustainalize berekent en monetariseert de impact van uw product.

Levenscyclusanalyse en monetarisatie als basis voor besluitvorming

Kiest u voor glas of plastic? Groenten uit de Nederlandse kas of uit de Spaanse zon? Transport per boot of trein? Voor bedrijven, consumenten en overheden zijn dit belangrijke vragen. Zij willen het meest verantwoorde alternatief kiezen. Die keuze ligt vaak niet direct voor de hand. Een LCA of monetarisatie biedt hier een oplossing. Deze tools maken de echte prijs en waarde van een product inzichtelijk. Zo worden investeringsbesluiten gedaan op basis van kwantitatieve data.

Neem snel contact op voor meer informatie.

Levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) maakt de milieuprestaties tijdens de levenscyclus van uw product inzichtelijk. Sustainalize meet voor u de totale milieubelasting: van grondstofwinning en productie tot afvalverwerking en (her)gebruik.
Naast de uitwerking op het klimaat kijken we bij de MVO-impactmeting ook naar indicatoren zoals energie- en waterverbruik, eutrofiëring en verzuring.
Een LCA is hét startpunt voor innovatie en helpt bij het optimaal inrichten van circulaire processen. Ook creëert deze analyse kansen voor de marketing en communicatie rond uw producten.

Monetarisatie

Stel, u wilt de keuze maken tussen twee investeringsprojecten. Hoe vergelijkt u dan het rendement van een training voor uw medewerkers met het waterverbruik in uw bedrijf? Dit lijken twee compleet verschillende zaken. Maar om de vraag ‘Wat is de meest duurzame optie?’ te beantwoorden, moeten alle duurzaamheidsaspecten meegewogen worden. Hoe zet u de uitwerking op uw sociale omgeving en het milieu tegen elkaar af?

Met monetarisatie wordt de impact van uw producten en processen op uw sociale aspecten en het milieu vertaald naar een financiële waarde. Dit prijskaartje helpt bijvoorbeeld bij het maken van keuzes tussen productieprocessen in verschillende geografische locaties, insourcing versus outsourcing en materiaalgebruik.  Met het volledige kostenplaatje kunt u beter sturen op risico’s en resultaat.

Waardecreatie en Integrated reporting

De waardecreatie van uw bedrijf en de impact  van uw producten en processen worden met een LCA of monetarisatie transparant. Financiële en niet-financiële informatie zijn zo steeds meer met elkaar verweven. Dit is het startpunt voor geïntegreerde verslaggeving, vaak volgens de richtlijnen van de International Integrated Reporting Council. Zie ook onze pagina over verslaggeving.