Subscribe to Newsletter

Benchmarks & ratings

HomeBenchmarks & ratings

Met onze begeleiding maximaliseert u uw score op belangrijke benchmarks en ratings voor duurzaam ondernemen.

Erkenning en inzicht

Voor investeerders en andere belanghebbenden is niet-financiële performance een steeds belangrijker punt van aandacht. MVO-benchmarks en ratings doen ertoe. Het laten toetsen van uw bedrijfsvoering geeft externe erkenning en inzicht in uw prestaties en verbeterpunten.
Neemt u bijvoorbeeld deel aan de Dow Jones Sustainability Index of het Carbon Disclosure Project? Aan het behalen van een zo hoog mogelijke score gaat een intensief proces vooraf. De benodigde informatie is niet altijd goed te vinden. De  bereidheid van betrokken medewerkers vormt soms een uitdaging.

Hoe kan Sustainalize uw administratieve lasten rond MVO-benchmarks en ratings verlichten? Klik op de tabs. Naast genoemde rankings assisteren we u ook bij andere rankings zoals EcoVadis, SEDEX, Vigeo en Oekom. Neem snel contact op voor meer informatie.

Dow Jones Sustainability Index

De Dow Jones Sustainability Index (DJSI) beoordeelt prestaties van beursgenoteerde ondernemingen, gemeten naar economische, sociale en milieucriteria. Door RobecoSAM genodigde bedrijven kunnen zich plaatsen in de verschillende indices na succesvolle deelname aan het Corporate Sustainability Assessment. Hiermee krijgt het bedrijf inzicht in de inspanningen vergeleken met industrie peers.

Sustainalize helpt u het maximale uit uw organisatie te halen, met een hogere score als resultaat. Wij bieden een ‘gap-analyse’, reviews van de conceptantwoorden en interviews met sleutelpersonen. Ook een diepgaander traject, waarin wij de volledige invulling van de vragenlijst verzorgen, is mogelijk. Wilt u de DJSI-inzichten vertalen naar concrete acties en verbeterplannen? Wij denken graag mee.

Case uit de praktijk

Rabobank, Heineken en PostNL: forse stijgingen op Dow Jones Sustainability Index

Door een gerichte aanpak van interviews, documentenstudie en redactie van de ingezonden antwoorden en stukken lukt het ons een goede score en stijging te laten zien in de ranglijst van de Dow Jones Sustainability Index. Rabobank, Heineken en PostNL zijn hier goede voorbeelden van.

Carbon Disclosure Project

Klimaatverandering stelt de private sector voor flinke uitdagingen. De wijze waarop bedrijven omgaan met het thema klimaat geeft inzicht in hun financiële gezondheid op langere termijn. Beleggers willen daarom inzicht in de betekenis van klimaatverandering voor de bedrijven waarin ze investeren.
Bent u op de hoogte van kansen en risico’s van klimaatverandering? Staat het onderwerp op de agenda van uw bestuurders? En wat zijn de CO2-reductieprestaties? Het Carbon Disclosure Project (CDP) geeft inzicht hierin door jaarlijks de prestaties van ondernemingen te beoordelen.

Wereldwijd

Het Carbon Disclosure Project bestaat uit een groep van 551 investeerders. Zij hebben een vermogen van ruim 71 miljard dollar in beheer. Jaarlijks wordt onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van klimaatverandering bij ongeveer 6.000 van de grootste bedrijven ter wereld.
Door de complexiteit en het aantal criteria vraagt het invullen van de CDP-vragenlijst flink wat tijd. Ook brengt het werk de nodige administratieve lasten met zich mee. Ervaring leert, dat uitgebreide antwoorden en adequate onderbouwingen resulteren in een hogere score.
Sustainalize heeft ruime ervaring met CDP en helpt u graag verder!

Transparantiebenchmark

De Transparantiebenchmark is een onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken naar kwaliteit en transparantie in de externe verslaggeving van de 500 grootste ondernemingen in Nederland, aangevuld met staatsdeelnemingen. Wilt u uw score en rating maximaliseren? Schakel Sustainalize in.
Wij helpen u graag door de verslaggeving in lijn te brengen met de vereisten van de Transparantiebenchmark. Ook ondersteunen wij u tijdens het self-assessment en de commentaarronde van de Transparantiebenchmark. Of wij voeren deze voor u uit. Sustainalize heeft ruime ervaring met deze benchmark. In de meest recente benchmark hebben we de nummer 1 en ruim de helft van de top-20 ondersteund.

Case uit de praktijk

NS & AkzoNobel winnaars van Transparantiebenchmark

Zowel NS als AkzoNobel zijn met onze ondersteuning winnaars geworden van de Transparantiebenchmark. Daarnaast helpen we een groot aantal ondernemingen de top-20 te bereiken en hun score van vorig jaar te overtreffen.

MVO-Prestatieladder

De MVO-Prestatieladder is een managementsysteem en certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het certificaat maakt uw duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar. De norm is geïnspireerd op internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaamheid (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportagerichtlijnen (GRI).

Sustainalize ondersteunt u in het implementatie- en certificeringstraject. Wij vertalen de MVO-prestatieladdernorm naar uw organisatie en ambitie. Wij  adviseren en ondersteunen u bij uw stakeholdermanagement en de vertaling van de stakeholdersbelangen naar MVO-doelstellingen en beleid. Vanzelfsprekend assisteren wij u bij interne en externe communicatie. Reken ook op onze ondersteuning, begeleiding en ons advies advies bij de voorbereiding; hierbij maken we gebruik van interne audits en zelfevaluatie. Ten slotte kunt u terugvallen op onze ondersteuning in de communicatie met certificerende instanties; desgewenst wonen wij de certificeringsaudit bij.