Subscribe to Newsletter

Onze Diensten

HomeOnze Diensten

MVO strategie

Een aansprekende en onderscheidende MVO-strategie geeft focus. En daarmee de mogelijkheid om de effectiviteit van uw inspanningen te vergroten. Sustainalize helpt u bij het opstellen van uw strategie.

Meer weten?

Meten & sturen

We bouwen of implementeren de infrastructuur waarmee u uw MVO-prestaties blijvend kunt monitoren. Verder ondersteunen we bij de implementatie van rapportagesoftware.

Meer weten?

Verslaggeving

Sustainalize ondersteunt u bij de productie van uw jaarverslagen. Desgewenst sluiten we aan bij richtlijnen van MVO benchmarks of helpen wij u bij technische deelprocessen rond uw verslaglegging.

Meer weten?

Communicatie & marketing

Wilt u alle vruchten plukken van uw MVO-inspanningen? Benader dan uw stakeholders met gerichte en overtuigende marketing en communicatie.

Meer weten?

Benchmarks & ratings

Met onze begeleiding maximaliseert u uw score op belangrijke benchmarks en ratings.

Meer weten?

Impactmeting & waardecreatie

Welk effect heeft uw MVO-strategie? Sustainalize berekent de uitwerking van uw product op het milieu, en vertaalt deze effecten door in financiële termen.

Meer weten?

Verificatie

Bespaar op kosten en tijdsbeslag van een externe audit. Bereid samen met Sustainalize de verificatie voor. Zo doen wij vooronderzoek en verzorgen wij trainingen. Ook verlenen wij praktische ondersteuning tijdens de audit.

Meer weten?

Duurzaam inkopen

Sustainalize staat u terzijde bij ieder gewenst aspect van maatschappelijk verantwoord inkopen. Van tender tot het sluiten van het contract en het onderhouden van de relatie met uw leverancier.

Meer weten?

Training & opleiding

Wij verzorgen inhouse trainingen en samen met onze partners organiseren wij de CR2Academy.Meer weten?

Schakel ons in voor uw MVO project

Neem contact met ons op