Subscribe to Newsletter

Duurzaam inkopen

HomeDuurzaam inkopen

Een sterk maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid (mvi-beleid) draagt bij aan de realisatie van uw duurzaamheidsambities. Ook drivers als kostenbesparing, efficiëntie en risicomanagement zijn gebaat bij een goed mvi-beleid. Is er sprake van complexe inkooptrajecten waarbij veel medewerkers betrokken zijn? Dan is het van belang dat zij goed begrijpen hoe zij uw beleid rond duurzaam inkopen moeten toepassen.

U kunt bijvoorbeeld stuiten op de volgende vragen rond maatschappelijk verantwoord inkopen:

  • Hoe voorkom ik dat mijn inkoopbeleid een ‘papieren tijger’ wordt?
  • Hoe leg ik complexe onderwerpen uit, zoals milieu- en mensenrechtenrisico’s?
  • Hoe geeft ik mijn inkopers praktische handvatten om duurzaamheidscriteria mee te wegen naast andere productspecificaties?
  • Wat zijn de risico’s van mijn inkoopcategorieën?
  • Wat gebeurt er als een leverancier zich niet houdt aan mijn gedragscode?

Hoe kan Sustainalize u helpen bij uw maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid?

Duurzaam inkopen: van analyse t/m invoering

Sustainalize helpt u met het in kaart brengen van risico’s in de keten, het afstemmen van mvi-beleid op het overige inkoopbeleid, het identificeren van bottlenecks in uw inkoopprocessen of het doorvertalen van beleid naar Key Performance Indicators.
Onze werkstijl is praktisch. Geen langdradig beleidsdocument, maar concrete handvatten om duurzaamheidscriteria mee te wegen in uw inkooptrajecten.
Ook begeleiden wij u bij de volledige implementatie van maatschappelijk verantwoord inkopen.