Subscribe to Newsletter

Verslaggeving

HomeVerslaggeving

Sustainalize ondersteunt u bij de productie van uw MVO-jaarverslag. Desgewenst sluiten we aan bij richtlijnen van MVO-benchmarks of helpen wij u bij technische deelprocessen rond uw verslaglegging.

Trends in jaarverslagen

Het landschap van jaarverslagen is sterk in ontwikkeling. Materialiteit, waardecreatie en connectiviteit worden steeds belangrijker. Er komen andere formats. “Online first”-rapportage krijgt de voorkeur boven een papieren verslag. Ook zien we een verschuiving van jaarverslagen naar frequentere rapportage. Of zelfs naar real time rapportage, waarbij constant actuele informatie beschikbaar is voor belanghebbenden.
De hoeveelheid rapportagerichtlijnen en veranderingen rondom de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI G4) maken het proces van jaarverslaglegging niet altijd makkelijker.

Hoe kan Sustainalize u helpen bij uw duurzaamheidsverslag?
Neem snel contact op voor meer informatie.

Schrijven of meelezen

Wilt u uw MVO-verslag laten toetsen op externe richtlijnen? Of wilt u de volledige productie uitbesteden? Sustainalize kan u hierbij uitstekend ondersteunen. Met een team van vormgevers, tekstschrijvers en online specialisten verzorgen we het volledige proces van de data-uitvraag en het schrijven tot het volledige ontwerp en bovendien de multi-channel publicatie. Samen met onze partners gaan we op zoek naar het juiste verhaal in de juiste vorm. Zo creëren we voor u een onderscheidend en aantrekkelijk MVO-jaarverslag!

Compliance met GRI-richtlijnen

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een breed geaccepteerd rapportageraamwerk. Jaarverslagen die voldoen aan de huidige GRI G4-richtlijn of aan de toekomstige GRI Sustainability Reporting Standards (SRS) gaan in op beleid en behaalde resultaten over de meest ‘materiële’ onderwerpen rond een bedrijf. Wilt u inzicht in de mate waarin uw MVO-jaarverslag voldoet aan de GRI-richtlijnen? Wij voeren ‘gap analyses’ uit. Op basis daarvan hebt u tijdig inzicht in de onderdelen die moeten worden aangepast of toegevoegd in het nieuwe verslag. Ook verricht Sustainalize GRI-checks tijdens het schrijfproces en kunnen wij de GRI-tabel opstellen. Zo weet u zeker dat uw nieuwe verslag aan de GRI-richtlijnen voldoet.

Materialiteitsanalyse

Het jaarverslag is vaak een flink document. Om alleen te schrijven over onderwerpen die voor uw stakeholders relevant zijn, kunt u gebruik maken van een materialiteitsanalyse. De materiële onderwerpen die hieruit komen, worden gepresenteerd in een materialiteitsmatrix. De onderwerpen die interne en externe belanghebbenden het meest relevant vinden, worden in deze matrix tegen elkaar afgezet.
Sustainalize verzorgt de analyse en eventuele vastlegging hiervan voor de externe accountant. Bovendien voldoet uw analyse aan de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI).
Wij hebben dergelijke opdrachten inmiddels uitgevoerd voor ruim 40 organisaties. Wilt u graag met uw belanghebbenden in gesprek? Wij voeren uw online survey uit. Ook organiseren we dialoogsessies, van A tot Z!

Integrated Reporting en waardecreatie

Het Integrated Reporting raamwerk voor een geïntegreerd jaarverslag biedt geen specifieke indicatoren, maar gaat uit van een geïntegreerde visie op waardecreatie. Hoe ziet uw proces van waardecreatie er uit? Wij helpen u graag met de identificatie en visualisatie hiervan tijdens een interactieve workshop. De grafische vormgeving kan op verschillende manieren, van simpele tabel tot video. Hiermee voldoet u ook aan een criterium van de Transparantiebenchmark.