Subscribe to Newsletter

Meten & sturen

HomeMeten & sturen

Sustainalize bouwt de data – infrastructuur waarmee u uw MVO-prestaties blijvend kunt monitoren. Ook ondersteunen we bij de implementatie van rapportagesoftware.

MVO-prestaties meten en sturen

Ligt u op koers met uw strategie? Of is bijsturen noodzakelijk? Sturing en beheersing van uw duurzaamheidsstrategie lukt alleen, wanneer u de juiste managementinformatie in handen heeft. Heldere duurzaamheidsdata over de voortgang rond uw doelen en Key Performance Indicators, geven aan of u uw strategische ambities haalt.

MVO-prestaties meten en sturen is vaak tijdrovend. Het managen van sturingsinformatie gaat niet altijd makkelijk. Topkwaliteit van data vraagt om good governance en duidelijke rapportagerichtlijnen. Het bestuur is idealiter eindverantwoordelijk en bespreekt regelmatig de voortgang op de MVO-doelen. Ook collega’s die de data verzamelen en bijhouden, dienen betrokken te zijn bij deze doelen.

Hoe kan Sustainalize u helpen bij datamanagement en het meten en sturen van uw strategie?

Key Performance Indicators en dashboard voor datamanagement

Als startpunt ontwikkelen we een set Key Performance Indicators waarmee de voortgang op de strategische ambitie(s) gemeten wordt. Ook bouwen we de infrastructuur die het meten van de prestaties mogelijk maakt. Ons dashboard is een laagdrempelig, intelligent en kostenefficiënt systeem voor het datamanagement van kwantitatieve gegevens. Geïntegreerde datavisualisaties maken in één oogopslag de voortgang zichtbaar!

Rapportagesoftware

Kiest u voor rapportagesoftware zoals PE, Credit360, Enablon, SimaPro, WeSustain of Tagetik? Sustainalize helpt u bij pakketkeuze en implementatie. Op basis van onze ervaring als MVO-auditors kijken wij kritisch naar datakwaliteit, de ‘datatrail’, sturing en beheersing. Zo weet u zeker dat de rapportagesoftware een toegevoegde waarde is voor de (jaar)verslaglegging en de eventuele externe verificatie.

Governance

Wij ondersteunen organisaties bij het vervlechten van MVO in de bestaande governance-structuren. Uw MVO-doelstellingen zitten dan in de haarvaten van uw organisatie. De doelen worden onderdeel van de planning- en controlcyclus en de (management)rapportages.
Indien nodig stellen we een governance-diagnose. Daarmee werken we een governance-kader en actieplan uit voor het (her)ontwerp van de inbedding van MVO. We verzorgen het hele proces van sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Ook ondersteunen we u bij het verwerken van doelstellingen in prestatie- en beoordelingssystemen en organiseren we implementatietrainingen.