Subscribe to Newsletter

MVO-strategie

HomeMVO-strategie

Een aansprekende en onderscheidende MVO-strategie geeft focus. En daarmee de mogelijkheid om de effectiviteit van uw inspanningen te vergroten. Sustainalize helpt u bij het opstellen van uw visie en strategie.

Voorbereid op de toekomst

Natuurlijk gaat duurzaam ondernemen over bijdragen aan een mooiere wereld. MVO levert echter ook bedrijfsmatige voordelen op, zoals kostenbesparing, beter risicomanagement en hogere medewerkersbetrokkenheid.
Organisaties die begrijpen hoe ze waarde kunnen creëren voor klanten, medewerkers, investeerders én samenleving zijn beter voorbereid op de toekomst.
Duurzaamheid kan bovendien bijdragen aan winst- en omzetgroei. Zo rapporteerde Unilever dat hun ‘Sustainable Living’-producten in 2015 30% sneller groeiden dan andere categorieën!

Hoe kan Sustainalize u helpen bij uw MVO-strategie?

Uw MVO-strategie is maatwerk

Ieder bedrijf is anders. Bij strategieontwikkeling kijken we daarom naar uw activiteiten, kernwaarden en impact. Hoe maakt u de juiste strategische keuzes voor úw organisatie? Het resultaat is een onderscheidende strategie, waarbij duurzaamheid onderdeel wordt van de algehele bedrijfsvoering.

In een nulmeting stellen we vast waar uw bedrijf staat. Waar hebben uw omgeving en uw organisatie behoefte aan?
Samen onderzoeken we hoe MVO in de bedrijfsstrategie past. Tijdens workshops stellen we de ambitie vast.
Uw ambitie vertalen we naar een strategiekaart, doelstellingen en Key Performance Indicators (KPI’s). We zoeken hierbij altijd aansluiting bij de bestaande bedrijfsdoelstellingen, missie en visie.
Misschien is uw organisatie zelfs al klaar voor een BHAG, een ‘Big Hairy Audacious Goal’.

Vervolgens helpen we bij het maken van scherpe keuzes voor de onderwerpen die relevant zijn voor de strategie. Ook ontwikkelen wij dashboards voor de sturing en beheersing van de prestatie-indicatoren. We creëren een kader voor interne actie en externe communicatie. Daarbij sluiten we aan bij bekende richtlijnen zoals de Global Reporting Initiative en ISO 26000.

Case uit de praktijk

Strategie & positionering voor ROCKWOOL BENELUX

ROCKWOOL bevindt zich in een competitieve markt. De uitdaging was hoe het bedrijf zich kan onderscheiden van andere isolatieproducenten. Duurzaamheid was dé oplossing. Samen met ROCKWOOL hebben we een strategie ontwikkeld en deze vertaald in KPI’s en doelstellingen. Ook hebben we dashboards gebouwd waarmee ROCKWOOL zijn onderscheidend vermogen maximaal kan benutten. Ten slotte werkten we samen met ROCKWOOL aan gerichte stakeholdercommunicatie door middel van een innovatief jaarverslag.