Adviseurs

HomeAdviseurs

Maak kennis met het team van Sustainalize

profielfoto-nick

"Met duurzaamheid creëer je een onderscheidend vermogen die moeilijk te kopiëren is. Je boort  nieuwe markten aan, behoudt je huidige klanten en blijft innoveren."

(meer…)
profielfoto-lola

“Het herijken van het business model op een duurzame en innovatieve manier helpt bedrijven om te blijven bestaan in de toekomst”

(meer…)
profielfoto-lianne

"Maatschappelijke meerwaarde creëer je door te sturen op kansen."

(meer…)
profielfoto-justus

“We helpen met het ontwikkelen van een duurzame strategie in plaats van een strategie tot duurzaamheid.”

(meer…)
profielfoto-Alissa

“MVO is meer dan alleen energiezuinig zijn. MVO vraagt om een integrale beleidsaanpak welke leidt tot een succesvolle onderneming”

(meer…)
profielfoto-jacqueline

"Versterk je merk door jouw MVO-verhaal in bestaande en nieuwe communicatiekanalen tot leven te brengen."

(meer…)
profielfoto-mischa

"Ketensamenwerking speelt een cruciale rol in het verduurzamen van de bedrijfsvoering."

(meer…)
profielfoto-mart

“Het creëren van waarde begint bij het inzichtelijk maken van de impact die je hebt op je omgeving.”

(meer…)
profielfoto-lena

“Er is geen one-size-fits-all aanpak. MVO is voor elk bedrijf anders. Zelfs de kleinste positieve impact draagt bij aan maatschappelijke verandering.”

(meer…)

Lena Hülsmann

Duitsland
profielfoto-willem

“De GRI-richtlijnen en de Transparantiebenchmark-criteria zijn geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een verslag dat de daadwerkelijke impact weergeeft”

(meer…)
Foto jens

“Een slimme duurzaamheidsstrategie zorgt voor interne en externe impact, een meerwaarde voor de organisatie en voor belanghebbenden.“

(meer…)
Susan

“Maak het praktisch: goed inzicht in je impact en aandacht voor inbedding binnen de organisatieprocessen zijn voorwaarden om echt te kunnen verduurzamen”

(meer…)
Anja_BW

“MVO is geen add-on, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Niet hoe investeer, maar hoe behaal ik winst.”

(meer…)
Anne-Marie_BW

“Een mooie bedrijfsambitie neerzetten is één, de weg ernaartoe is minstens net zo belangrijk.”

(meer…)
Wout_BW

“Een lange termijn visie is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid en bepaalt naast de koers ook het bestaansrecht van een organisatie.”

(meer…)
Folkert_BW

"Voor een positieve impact op planeet en maatschappij, zullen veel bedrijven zich compleet opnieuw moeten uitvinden."

(meer…)
Arco foto

“Maatschappelijke verslaggeving geeft voeding aan het debat met stakeholders, maar tegelijkertijd – en minstens zo belangrijk – zorgt het ervoor dat de ondernemingsleiding kan sturen op aspecten, die op langere termijn het succes van de onderneming bepalen.”   

(meer…)
Jeannette zw

"Een duurzame bedrijfsvoering moet doordringen tot elke vezel van de organisatie"

(meer…)
profielfoto-george

"Digitalisering van de financiële administratie is een handig hulpmiddel om de CO2 voetafdruk te reduceren."

(meer…)

Schakel ons in voor uw MVO project

Met Sustainalize schakelt u een bureau in dat de leefwerelden van meerdere generaties begrijpt en met elkaar verbindt.

Neem contact met ons op