Subscribe to Newsletter

Seminar 'The future of non-financial reporting' op 25 mei 2018

HomeSeminar ‘The future of non-financial reporting’ op 25 mei 2018

ABN AMRO en Sustainalize slaan de handen wederom ineen om een inspirerend seminar over trends en praktijkvoorbeelden in niet-financiële verslaglegging te organiseren. U bent uitgenodigd om vrijdag 25 mei 2018 deel te nemen aan het seminar ‘The future of non-financial reporting’ in Circl, Amsterdam. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Hiermee wordt de traditie voortgezet van een jaarlijks seminar over (MVO-)verslaglegging dat van 1999 – 2012 werd georganiseerd, evenals in 2017.

Inhoud seminar

Bent u al bekend met de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaglegging? Wat voor gevolgen hebben bijvoorbeeld de EU Richtlijn niet-financiële informatie of de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) op uw verslag? Hoe zorgt u ervoor dat uw verslag goed gelezen wordt en ook daadwerkelijk impact heeft? Welke inspirerende verslagen zijn er in 2018 uitgekomen? Wat zijn nieuwe trends in verslaggeving? Tijdens diverse break-out sessies duiken we dieper in op deze verschillende ontwikkelingen met praktische tips & handvatten. Bovendien vertellen diverse bedrijven over hun ervaringen op het gebied van verslaglegging. Aan de hand van enkele stellingen zal er in de vorm van een Lagerhuis debat volop ruimte zijn voor interactie.

Voor het inschrijfformulier, scrol naar het einde van deze pagina of klik hier!

Programma

9:30 – 10:00 uur Ontvangst
10:00 uur Welkom en opening door dagvoorzitter Tjeerd Krumpelman, Hoofd Business Advisory, Reporting & Stakeholder Management ABN AMRO
10:05 uur Inleiding ‘Non-financial reporting – verleden, heden, toekomst’ Nick de Ruiter,  Partner Sustainalize
10:25 uur Inleiding ‘Verslaggeving in een ander klimaat’ Dick de Waard, Hoogleraar Financial Auditing en Directeur Executive Master of Accountancy, Rijksuniversiteit Groningen
11:00 uur Lagerhuisdebat o.l.v. Tjeerd Krumpelman en m.m.v. enkele koplopers op het gebied van non-financial reporting waaronder:

 • Hans Koeleman, Vice President Corporate Communications & CSR KPN
 • Wouter van ’t Hoff, Specialist Sustainability Strategy & Reporting Rabobank
 • Daan Spaargaren, Sustainability and Responsible Investment Expert Eumedion
12:00 – 12:45 uur Break-out sessies: keuze uit 3 sessies

A. Workshop ‘Het hogere doel van rapporteren’ 

Een interactieve workshop onder leiding van ABN AMRO. Na een korte introductie over ABN AMRO’s Integrated Annual Review (volgens het Core & More concept), zal samen met de aanwezigen gesproken worden over de toegevoegde waarde van rapporteren voor je organisatie;

 • Hoe zorg je ervoor dat je het jaarverslag gebruikt wordt om de organisatie te verbeteren en verder te verduurzamen?
 • Hoe leidt een geïntegreerd rapport tot geïntegreerd denken?
 • Hoe vertaal je de bevindingen uit het rapportageproces naar concrete adviezen en oplossingen?

Door Herma van der Laarse, Sustainability Reporting Specialist ABN AMRO

B. Workshop “Materialiteit, nu en in de toekomst’

Materialiteitsanalyses zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van GRI en IIRC. 5 jaar geleden zagen we de eerste materialiteitsmatrices in jaarverslagen verschijnen en sommige ondernemingen staan aan de vooravond deze opnieuw te herijken. Echter, ondernemingen merken nu dat methodieken zoals surveys en rondetafels wellicht niet toereikend zijn. De eerste ondernemingen maken reeds gebruik van big data tools. Daarnaast zien we dat de inzichten uit de materialiteitsanalyse voornamelijk worden gebruikt voor het voldoen aan richtlijnen en minder ter informatie voor strategie, beleid en doelstellingen. In de workshop frissen we de kennis op ten aanzien van materialiteit en kijken we samen vooruit naar een verdere professionalisering en inbedding van materialiteit.

 • Wat is materialiteit: definitie en het verschil tussen GRI en IIRC
 • Welke tekortkomingen hebben de huidige methodieken
 • Welke huidige processen kunnen verrijkt worden met materialiteit (risico-analyse, marktanalyses, strategische overwegingen, etc.)
 • Hoe ziet de materialiteitsanalyse over een paar jaar eruit? Denk aan continous materiality, gebruik big data, stakeholdergeovernance, etc.
 • Discussie

Door Nick de Ruiter, partner Sustainalize

C. Workshop ‘Alles is een story to tell’

We raken mensen op emotioneel niveau met een goed verhaal en elke onderneming heeft zo’n verhaal. Een verhaal over ambities, dromen en doelen. Wat drijft je? Een verhaal waar de doelgroep zich mee kan identificeren. Door het verhaal te vertellen schets je een wereld waar mensen aan deel kunnen nemen waardoor het ook hun verhaal wordt. Cijfers, onderzoeksrapporten en rationele argumenten worden verteld vanuit statements over bijvoorbeeld de veranderde wereld om ons heen en mobilitieit. Hiermee kunnen mensen zich verbinden en dit ook uit gaan dragen.

Aan de hand van paar cases zoals een ‘reporting case’ lichten we het proces toe. Hoe zet je storytelling strategie op en koppel je deze aan je corporate strategie? Hoe vertaal je deze naar stakeholders en hoe laad je vervolgens het verhaal? Welke modellen kan je hiervoor gebruiken? Kortom, allemaal vragen die aan de orde komen en de kracht van storytelling illustreren. En alles heeft een verhaal: een product, organisatie, gebied, persoon, deze verhalen raken mensen op emotioneel niveau waardoor ze worden begrepen, onthouden en vertellen ze de boodschap graag door.

Door Monique Mulder, CEO van Mattmo (een strategisch communicatie- en designbureau, dat zich inzet voor duurzame merken, betekenisvolle producten en een vitale samenleving)

12:45 – 13:30 uur Lunch

 

Doelgroep

Het seminar is uitsluitend bedoeld voor vertegenwoordigers van bedrijven (MVO-managers, investor relations, CFO’s, reporting specialisten, communicatiemanagers) en stakeholders (zoals NGO’s, financiers/investeerders en overheden) maar niet voor adviseurs e.d..

Locatie

Het seminar zal worden gehouden in het Circl, tegenover het hoofdkantoor van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam. Circl ligt naast het treinstation Amsterdam-Zuid. We raden u aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Indien u zich heeft aangemeld, rekenen we op uw komst. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan ontvangen we graag uiterlijk 22 mei uw afmelding.

Aanmelden

U kunt zich door het invullen van onderstaand formulier aanmelden!